Caminada Notarissen

Caminada Notarissen heeft een lange geschiedenis

In de wachtkamer hangt een portretgalerij met de oud-notarissen van het kantoor. De oudste notaris – die wij bij naam en met foto kunnen plaatsen – heette J.W. Schuurman. Hij was in functie van 1838 tot en met 1887. Zijn zoon J.H. Schuurman is hem opgevolgd en was van 1887 tot 1919 notaris.

De 20ste eeuw

In 1919 is de heer N. la Grappe Dominicus notaris te Rijswijk geworden. Hij is notaris geweest tot 1936.

In de Willemstraat heeft vervolgens de heer J.H.J. Vink het Rijswijkse notariskantoor voortgezet van 1936 tot en met 1958.

De heer W. Udo is hem daar opgevolgd. Hij werd notaris in 1958 en is dat geweest tot 1977. In 1977 zijn er voor het eerst twee notarissen in Rijswijk: mr D. Caminada – de naamgever van het huidige kantoor – en mr W.R. Avenarius. In 1991 kwam daar nog een Rijswijkse notaris bij, te weten mr C.E.M. van Steenderen.

In de jaren negentig maakte het kantoor deel uit van één van de grootste landelijke advocaten-notariskantoren, namelijk Trenité Van Doorne. Het kantoor koos na die periode op 1 januari 1999 voor hernieuwde zelfstandigheid zonder advocaten.

De 21ste eeuw

In het jaar 2000 werd een tweede vestiging gestart van Caminada Notarissen in Nootdorp met mr Michiel Kouwenhoven als notaris. Deze vestiging is in juli 2022 opgegaan in de Rijswijkse vestiging.

Notarissen Caminada en Avenarius zijn beiden in 2003 gepensioneerd en opgevolgd door de huidige notarissen mr Alex Blomaard en mr John Roozeboom.

De dochter van de in 2009 gepensioneerde notaris Van Steenderen is hem opgevolgd, zodat er wederom een Rijswijkse notaris Van Steenderen is. In 2007 is mr Edith Voskamp de Rijswijkse notaris mr S. Bos opgevolgd waardoor ook dit kantoor deel is gaan uitmaken van Caminada Notarissen. Begin 2012 heeft Caminada Notarissen een derde vestiging in Voorburg geopend met notaris mr Edith Voskamp. Dit was de overname van de praktijk van notaris mr J. van Brummelen en zijn voorganger notaris mr F.H.A.A. Duynstee. Deze vestiging is per 1 januari 2015 opgegaan in de Rijswijkse vestiging.

Caminada Notarissen behoort tegenwoordig al jaren tot de grotere zelfstandige notariskantoren in Nederland. In het recente verleden was Caminada Notarissen het grootste notariskantoor zonder advocaten van Zuid-Holland. 

In 2018 is het kantoor een van de grootste zelfstandige notariskantoren van Zuid-Holland. Naast de vijf notarissen telt het kantoor thans zes kandidaat-notarissen, twee notarisklerken en ruim twintig ondersteunende medewerkers.

Brochures

 

 

  • Click to View
  • Sponsors 2021, Sponsors 2022
  • Sponsor, Sponsors 2022