Royal FloraHolland

Wij zijn een coöperatie van kwekers en streven naar duurzaam succes voor onze leden. We verbinden kwekers en kopers en werken samen met alle partijen in de sierteeltsector, zodat de sector blijft groeien.


Onze coöperatie


Samen een goede marktplaats creëren en behouden

Al meer dan honderd jaar behartigt de coöperatie de belangen van kwekers. En dat blijft ook zo. Door een zo goed mogelijke marktplaats te creëren en te behouden, ook in onze snel veranderende wereld.

De leden vormen de basis van de coöperatie. Leden en bedrijf vormen samen de coöperatie. En niemand weet zoveel als wij allemaal samen; als iedereen mee mag denken en we met elkaar de beste ideeën weten te integreren, dan zijn we als coöperatie in staat moeilijke vraagstukken zo goed mogelijk op te lossen met een zo groot mogelijk draagvlak.

In de afgelopen twintig jaar is de markt sterk veranderd. Digitalisering is hierop van grote invloed. De wereld wordt kleiner, ons bereik wordt groter. Er is sprake van consolidatie: de samenstelling en omvang van onze bedrijven verandert. Door samen te werken binnen de coöperatie, bundelen we onze krachten. Zo staan we samen sterker in de markt dan een individueel bedrijf. Als lid van de coöperatie geeft dat je voordeel.


Wie we zijn


Royal FloraHolland is een coöperatie van kwekers, die al meer dan 100 jaar kwekers en kopers bij elkaar brengt. We streven naar duurzaam succes voor onze leden. Daarom werken we samen met alle partijen in de sierteeltsector. Zo blijft onze sector groeien. Wij geloven dat we samen slimmer en beter zijn. Samen doen we meer voor minder kosten dan ieder alleen. Samen worden we steeds efficiënter en duurzamer en bouwen we aan een toekomstbestendige sierteeltsector. Doe met ons mee – Connect to grow.

 

De grootste sierteeltmarktplaats van de wereld

Samenwerking heeft ons ver gebracht. We zijn inmiddels de grootste marktplaats van de wereld binnen de sierteelt en één van Nederlands belangrijkste exportsectoren. Via ons digitale platform brengen we vraag en aanbod samen voor een optimale prijs tegen minimale kosten. We bieden daarbij een uniek aanbod van bestellen, betalen en bezorgen. Zo creëren we een stevig fundament waarop onze kwekers en kopers hun bedrijf kunnen bouwen. Samen werken we aan duurzaam succes op de wereldwijde sierteeltmarkt.

Onze belofte: Waar we voor staan
Growing opportunities together: we verbinden spelers in de sierteelt en creëren kansen voor duurzame groei en succes op de wereldwijde markt.

Onze visie
Wij gaan voor duurzame groei op lange termijn. Via ons digitale B2B platform verbinden we kwekers en kopers met alle partijen in de sector. Zo worden we niet alleen steeds slimmer, duurzamer en efficiënter, maar bouwen we ook een toekomstbestendige sector.

 

Digitaal platform met slimme logistieke oplossingen

Wij ontwikkelen onze marktplaats tot een digitaal B2B platform. Hier maken onze kwekers het breedste, diepste en ook meest duurzame aanbod van bloemen en planten wereldwijd beschikbaar. Bestellen, betalen, bezorgen: wij zorgen dat het allemaal via ons platform kan. Met deze dienstverlening bieden we slimme oplossingen voor kwekers en spelen we in op de wensen van kopers. Zo kunnen onze klanten zich richten op datgene waar zij goed in zijn en optimaliseren we de sierteeltketen.

Bestellen: op ons platform bieden we verschillende opties om efficiënt en effectief digitaal te handelen. Direct bij de kweker én via de klok. Kwekers en kopers kiezen de manier van handelen die het beste bij hen past.

Betalen: met onze facturering en betaaldiensten zorgen we voor een betrouwbare financiële afhandeling. Dat doen we wereldwijd voor alle partijen.

Bezorgen: met onze bezorgdiensten bieden we logistieke oplossingen en transport voor alle bestellingen vanaf de tuin tot aan de koper. Daardoor kunnen we vaker, vlugger en verser leveren.

 

Samenwerken

Samen bereik je meer dan alleen. De coöperatieve gedachte is ons vertrekpunt. Daarom betrekken we onze leden intensief bij onze strategie en werken we nauw samen met kwekers, kopers en partners. Om onze dienstverlening te versterken en om nog veel meer unieke kansen te ontdekken voor groei en ontwikkeling.

 

Duurzame ontwikkeling

Tegelijkertijd blijven we vol inzetten op duurzame ontwikkeling. Duurzaamheid zien we als kans en als verantwoordelijkheid om met de keten de sierteeltsector nóg beter te maken. Zo zorgen we samen voor een goed functionerend plantenpaspoort, betrouwbare milieuregistratie en werken we toe naar milieucertificering.

 

Duurzaam succes

Met z’n allen worden we zo steeds slimmer, beter, efficiënter, duurzamer en kunnen we nóg verder groeien. Zo bereiken we duurzaam succes, voor ons allemaal. Kwekers, kopers, partners, de hele sector. Hier is het ons vanaf de eerste dag om te doen geweest en zo zal het ook altijd blijven.

 


Onze strategie


 

Van fysieke marktplaats naar digitaal platform

Wij zijn een coöperatie van kwekers. Als coöperatie streven we naar optimale prijsvorming tegen minimale kosten. We creëren kansen voor duurzame groei en succes op de wereldwijde markt voor onze leden, kwekers en kopers. Dat is waar we voor gaan, nu én in de toekomst.
 

De markt verandert en wij veranderen mee

Om samen met kwekers en kopers de sector toekomstbestendig te maken, moeten we antwoorden bieden op ingrijpende trends. Zowel binnen als buiten de sector. Zoals de toenemende directe handel tussen kweker en kopers, waardoor het verdienmodel van de coöperatie onder druk staat. Of de toegenomen diversiteit onder kwekers en kopers, waar we met onze dienstverlening beter op moeten aansluiten. Misschien wel de meest prominente ontwikkeling is digitalisering. Digitale transformatie van onze marktplaats is cruciaal om ook in de toekomst als sector succesvol te blijven. Het digitaliseren van onze marktplaats raakt alle spelers in de sierteeltsector en vraagt veel van ons allemaal. We beseffen ons goed dat er consequenties zijn voor jouw bedrijf. Daarom veranderen we stap voor stap en helpen we je waar nodig. Ook betrekken we kwekers, kopers en andere partijen bij het vormgeven en implementeren van onze plannen.
 

Van fysieke marktplaats naar digitaal B2B handelsplatform

We transformeren onze fysieke marktplaats tot digitaal B2B handelsplatform: Floriday. Een platform dat de handel in bloemen en planten nóg efficiënter, aantrekkelijker, duurzamer en veiliger maakt, met nieuwe commerciële kansen voor alle partijen. De kern van wat we doen blijft hetzelfde: de optimale prijs tegen minimale kosten realiseren voor sierteelt producten. Tegelijkertijd stellen we onze kwekers en hun kopers in staat concurrerender te worden op zowel de Nederlandse als de internationale markt. Via Floriday bedienen we een steeds groter internationaal netwerk met het meest brede, duurzame assortiment én vernieuwde/nieuwe diensten voor bestellen, betalen en bezorgen. Kortom: Floriday versterkt de kracht van onze coöperatie en het ondernemerschap in de sector. Zo worden we steeds slimmer, duurzamer en efficiënter, én bouwen we samen aan een toekomstbestendige sector.

  • Hoofd Sponsor
  • Click to View
  • Sponsors 2021, Sponsors 2022, Sponsors 2023, Sponsors 2024
  • Hoofd Sponsor, Sponsors 2022, Sponsors 2023, Sponsors 2024